ul. Fabryczna 22, 55-011 Siechnice
kontakt@msmczechnica.pl, 71 311 55 72
Biuro urzęduje od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:30.

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Czechnica

Niniejsza witryna internetowa została poświęcona, funkcjonującej na terenie gminy Siechnice, Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Czechnica. Spółdzielnia powstała w 1993 r. i działa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Od początku swojego istnienia rozwija zasób mieszkań oraz zajmuje się zarządzaniem wspólnotami mieszkaniowymi.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą spółdzielnią za pomocą naszej strony internetowej. Znajdą na niej Państwo genezę powstania, informacje dotyczące składu Rady Nadzorczej, Zarządu, akta normatywne, protokoły organów, sprawozdania finansowe, regulaminy, bogatą galerię zdjęć prezentujących zasób mieszkaniowy i nasze wspólnoty oraz pełne dane kontaktowe.

GaleriaGaleriaGaleriaGaleria

INFORMACJA O PRZETARGU

W wyniku przeprowadzonego przetargu na wynajem lokalu użytkowego zwanego potocznie Restauracja "Pokusa" Zarząd MSM Czechnica dokonał wyboru Najemcy.

Na piecioletni okres zamknięty została podpisana umowa najmu z firmą PHU Omega Tomasz Skrętkowicz.

Najemca szacuje czas remontu lokalu na koniec listopada 2010 r.
Strony internetowe Wrocław