ul. Fabryczna 22, 55-011 Siechnice
kontakt@msmczechnica.pl, 71 311 55 72
Biuro urzęduje od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:30.

O spółdzielni

Geneza powstania Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Czechnica

W okresie transformacji ustrojowej w Polsce, na początku lat 90. XX w., i w wyniku zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstw państwowych nastąpiły przeobrażenia organizacyjne w sferze ich zarządzania. Wraz z nimi nastąpiła konieczność przemian strukturalnych sfery socjalnej, do której należały mieszkania zakładowe, te jako majątek nieprodukcyjny stanowiły dodatkowe obciążenie kosztów dla firm.

Rozwiązanie problemu mieszkań zakładowych w Siechnicach wiązało się z trudnościami, gdyż w tej miejscowości nie funkcjonował podmiot zajmujący się zawodowo zasobami mieszkaniowymi. Funkcjonujące na początku lat 90. cztery duże zakłady produkcyjne (Elektrociepłownia Czechnica, Huta Siechnice, Zootechniczny Zakład Doświadczalny Czechnica, Przedsiębiorstwo Produkcji Ogrodniczej Siechnice) posiadały w swoim majątku około 700 mieszkań zakładowych, a dodatkowo 160 mieszkań stanowiło gminne zasoby komunalne.

W 1992 r. została powołana "Grupa Inicjatywna" złożona z przedstawicieli czterech wspomnianych zakładów pracy oraz władz samorządowych, która to określiła jako najwłaściwszą formę gospodarowania zasobami mieszkaniowymi stworzenie międzyzakładowej spółdzielni mieszkaniowej. Przejęłaby ona nieodpłatnie od dotychczasowych właścicieli budynki mieszkalne i rozpocznie działalność na własny rachunek zarządzanie budynkami mieszkalnymi. Przez roczny okres działania "Grupy Inicjatywnej" najbardziej zainteresowane tą formą przekształceń lokali mieszkalnych były Elektrociepłownia Czechnica i Huta Siechnice (będąca w likwidacji). Pozostałe przedsiębiorstwa wybrały inną formę restrukturyzacji sfery socjalnej dotyczących mieszkań zakładowych.

Pod koniec 1992 r. na podstawie uchwał Rady Nadzorczej i Zarządu ZEC Wrocław S.A. oraz po uzyskaniu zgody ówczesnego właściciela spółki, tj. Ministra Przekształceń Własnościowych, zakładowe budynki mieszkalne mogły zostać nieodpłatnie przekazane do spółdzielni mieszkaniowej, którą utworzyli sami mieszkańcy budynków. Należy podkreślić, że wydana zgoda na nieodpłatne przekazanie budynków spółdzielni, którą utworzą sami mieszkańcy wyprzedziła o 2 lata wprowadzenie ustawy o przekazywaniu zakładowych budynków mieszkalnych spółdzielniom mieszkaniowym, która stała się podstawą do uwalniania przedsiębiorstw państwowych od nieprodukcyjnego majątku - sfery socjalnej. Takiej zgody nie uzyskała jednak Huta Siechnice (będąca w likwidacji), dla której organem założycielskim był Minister Przemysłu i spółdzielnię tworzyli tylko mieszkańcy zakładowych budynków Elektrociepłowni Czechnica.

30 listopada 1992 r. na zebraniu założycielskim, w którym uczestniczyło 32 członków (założycieli), została zawiązana Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Czechnica z siedzibą w Siechnicach. Zaś 17 lutego 1993 r. Sąd Gospodarczy we Wrocławiu postanowił wpisać do rejestru spółdzielni Międzyzakładową Spółdzielnię Mieszkaniową Czechnica. Od 1 maja 1993 r. M.S.M. Czechnica rozpoczęła faktyczną działalność, a na podstawie podpisanej umowy zaczęła najpierw zarządzać budynkami mieszkalnymi na zlecenie ZEC Wrocław S.A. Dopiero 29 grudnia 1993 r. w formie aktów notarialnych zostało przekazane nieodpłatnie 13 budynków mieszkalnych, w których znajdowało się 271 lokali mieszkalnych, a w kwietniu 1994 r. przekazano kolejne 2 budynki. Od lipca 1994 r. rozpoczął się proces przekształceń lokali z mieszkań zakładowych na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

Do Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Czechnica zgłosiło akces 280 osób (80% ogółu uprawnionych mieszkańców), które wysunęły chęć przekształceń lokali mieszkalnych na mieszkania o statusie własnościowym.

Zarząd

1. Prezes Zarządu: Leszek Piecyk.

2. Zastępca Prezesa Zarządu: Krystyna Janus.

3. Członek Zarządu: Dariusz Kliszewski.

Rada Nadzorcza

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej: Ryszard Karpiczenko.

2. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej: Beata Wojciechowska.

3. Sekretarz Rady Nadzorczej: Ewa Zalewska.

4. Członek Rady Nadzorczej: Andrzej Zalewski.

5. Członek Rady Nadzorczej: Krzysztof Szumski.

Zasoby mieszkaniowe w Siechnicach

» ul. Ciepłownicza 1-17

» ul. Energetyczna 1, 3 ,5a, 5b, 5c, 5d

» ul. Fabryczna 22, 22/2, 22/3, 22/5

» ul. Polna 2

» ul. Szkolna 1, 6 , 6a, 6b, 6c

Zarządzane wspólnoty

» ul. 1 Maja 9 w Siechnicach

» ul. 1 Energetyczna 8 w Siechnicach

» ul. Szkolna 7,9 w Siechnicach

» ul. Świerczewskiego 13 w Siechnicach

» ul. Słoneczna 40-42 w Radwanicach
Strony internetowe Wrocław